งานติดตั้งกรองดักน้ำ น้ำมันดีเซลเพื่อให้ทราบเวลาที่กรองเริ่มตัน หรือมีปัญหา

29/06/2017 | 214623

ช่างแผนกไฟฟ้าร่วมกับช่างแผนกซ่อมบำรุง 
ติดตั้งกรองดักน้ำ น้ำมันดีเซล  
ปั๊มลากจูง : Stationary Pump (Everdigm) เพื่อให้ทราบเวลาที่กรองเริ่มตัน หรือมีปัญหา
หน้างาน แจ้งวัฒนะ