ประกอบท่อไลน์บูมปั๊ม ECP32RS ที่ศูนย์บริการ บจก.พี แมชโปร

4507

รถปั๊มคอนกรีตลูกค้า บจก.นัฐคอนคอปอเรชั่น เข้าตรวจเช็คความหนาท่อไลน์บูม

พร้อมถอดประกอบเปลี่ยนชุดซีลยาง ที่ศูนย์บริการ บจก.พี แมชโปร

   

ตรวจสอบงานท่อไลน์บูมก่อนดำเนินการ


ขั้นตอนการถอดท่อไลน์บูมโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัย


ควบคุมการปฏิบัติงานโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด


ประกอบท่อไลน์บูม


ตรวจสอบชุดหัวอัดจาระบีสลักกระบอกบูม


ทำความสะอาดท่อไลน์บูมที่เปลี่ยน


ล้างทำความสะอาดตำแหน่งจุดสีที่เสียหาย


พ่นเก็บสีตำแหน่งสีท่อไลน์บูมที่เปลี่ยนและจุดที่สีชำรุด


ตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งมอบ