บริการเปลี่ยนท่อ ไลน์บูม ที่มีการสึกหรอ ของ PLACING BOOM

21/03/2024 | 201
บริการเปลี่ยนท่อ ไลน์บูม ที่มีการสึกหรอ หลังจากทำการตรวจเช็คความหนาของท่อไลน์บูน ของ PLACING BOOM ตามแผน PM
การตรวจเช็ค ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร