Service Placing Boom

23/11/2021 | 1463
ทีมงานฝ่ายศูนย์บริการ เข้าตรวจเช็ค Maintenance Placing Boom Pump ให้กับลูกค้า ตามแผนการตรวจเช็ค ความพร้อมในการ ใช้งานเครื่องจักร ของเรา PST.Group