รถปั๊มคอนกรีต PST ปั๊มลาก ความยาวท่อ300 เมตร คสล คลองจิก บางปะอิน อยุธยา

28/09/2020 | 4624

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน
หน่วยงาน เทถนน ความยาวท่อ300 เมตร คสล คลองจิก บางปะอิน อยุธยา