ทีมงานศูนย์บริการพีแมชโปร เข้าปรับปรุงตรวจเช็คระบบการทำงานปั๊มคอนกรีตรุ่น ELP970 พร้อมทำสีตัวปั๊มและโครงหลังคารถใหม่ให้กับลูกค้า

07/06/2020 | 2006