ปั๊มคอนกรีตบูม 37 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี

29/05/2020 | 2659

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
หน่วยงาน ปั๊มคอนกรีตบูม 37 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี