ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร อาคารพาณิชย์ ฟงฟู สุขาภิบาล

26/03/2020 | 2179

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
  ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร อาคารพาณิชย์ ฟงฟู สุขาภิบาล