S-5803 หน่วยงานบ้านคุณธนิก

13/11/2019 | 2766

รถเบอร์ S-5803 หน่วยงานบ้านคุณธนิก ม.เกศินีย์วิลล์ ซ.20 เป็นการเทคอนกรีตที่ให้รถปั๊มประเภทปั๊มลากโดยต้องใช้รถปั๊มประเภทรถปํ๊มไซล์ S เท่านั่นเนื่องจากเป็นหมู่บ้านและทางเข้าที่มีขนาดเล็กจึงจำเป็นต้องใช้เป็นรถปั๊มเล็กเท่านั้นและมีการต่อท่อจำนวนมาก