โครงการ WHA Bangan Businesses. บางนา

13/11/2019 | 2493

เป็นงานที่ให้ทั้ง เพลสซิ่งบูมและรถปั๊มพร้อมกัน เป็นงานรายเดือนและเป็นประเภทปั๊มลาก