ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร โรงงานเหล็กไทยเจริญ

10/10/2019 | 2328

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร โรงงานเหล็กไทยเจริญ