ปั๊มคอนกรีตลาก 0028 เทพื้น โรงงานสินพัฒนาท่าเรือ

01/07/2019 | 2446

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตลาก 0028 เทพื้น โรงงานสินพัฒนาท่าเรือ