ปั๊มคอนกรีตบูม 40 เมตร เทคาน โรงเรียนคลองหลวง

01/07/2019 | 2450

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตบูม 40 เมตร เทคานโรงเรียนคลองหลวง