ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร พื้นบ่อ คอนโดแคมปัด

30/06/2019 | 2361

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร พื้นบ่อ คอนโดแคมปัด