งานบริการตรวจเช็ค-ซ่อมรถปั๊มคอนกรีตลูกค้านอกสถานที่

03/06/2019 | 2188

งานบริการตรวจเช็ค-ซ่อมรถปั๊มคอนกรีตลูกค้านอกสถานที่ จ.นครพนม โดยทีมช่างซ่อมบำรุง บ.พีแมชโปร