งานปรับปรุงสภาพและทำสีรถปั๊มคอนกรีตลูกค้า

03/06/2019 | 1884

งานปรับปรุงสภาพและทำสีรถปั๊มคอนกรีต ลูกค้า โดยทีมช่างเคาะพ่นสี บ.พีแมชโปร