รถปั๊มคอนกรีต PST งานเทถนนความยาว 200 เมตร บ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี

08/10/2018 | 3874

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มลาก Line Pump เทถนนน ยาว 200 เมตร บ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี