ทีมช่างทำความสะอาดปั๊มคอนกรีต เตรียมความพร้อมก่อนวางประกอบบนรถ 10 ล้อ และทำสีปั๊มคอนกรีตใหม่

10/06/2018 | 3805