อบรมหลักสูตร พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิดเชิงบวก

15/09/2016 | 6078

วันที่ 15 กันยายน 2559

PST Group จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิดเชิงบวก ให้แก่พนักงานภายในบริษัท เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิด โดยใช้ประสบการณ์ ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ต่อไป

PST Group จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิดเชิงบวก ณ.ห้องประชุม บริษัท
ผศ.ดร.ญาณัญฏา ศิรภัทร์ธาดา เป็นผู้บรรยาย
การร่วมกิจกรรมของพนักงานฝ่ายขายและให้บริการเช่าเครื่องจักรและอะไรเครื่องพ่นปูนฉาบ
การร่วมกิจกรรมของพนักงานฝ่ายศูนย์บริการซ่อมบำรุง
การร่วมกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายขายรถปั๊มคอนกรีต