กิจกรรม : ศูนย์บริการ บจก.พี แมชโปร รับปั๊มคอนกรีต 43 CX-5 จากต่างประเทศเพื่อเตรียมประกอบเป็นรถปั๊มคอนกรีตให้ลูกค้า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

24/07/2017 | 179274