PST&PMP Sport Day 2017

3558


เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกีฬาสีประจำปี 2017 เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน โดยจัดขึ้นที่ UFO Sport Complex


ภาพรวมกลุ่มสีน้ำเงิน


ภาพรวมกลุ่มสีขาว


ภาพรวมกลุ่มสีเขียว


ภาพรวมกลุ่มสีดำ