การตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ตามมาตรฐาน ISO:9001

22/05/2023 | 1724

วันที่ 10 พ.ค.2566 บริษัท PST Group มีการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ตามมาตรฐาน ISO เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพด้านการบริการ ประจำปี 2023