จัดอบรมการใช้งาน Photoshop cc เบื้องต้น

22/12/2022 | 1890
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี เอส ที ทารนสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส ได้มีการจัดอบรมพนักงานหลักสูตร "การใช้งาน Photoshop cc เบื้องต้น" เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาฝีมือในการตัดแต่งรูปภาพ