อบรมการใช้การ PST Rental 2.0

29/06/2022 | 2385
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทาง บ.พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งาน PST Rental V2.0
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจของระบบ PST Rental V2.0 มากขึ้น