สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน

24/02/2022 | 2432
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมประชุมกับทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถปั๊มลำเลียงคอนกรีต ประเภทรถปั๊มลำเลียงคอนกรีต ระดับ 1