PST Group ส่งพนักงานเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

29/06/2021 | 3214

            วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ทาง PST Group ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทั้งนี้ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างเชื่อม รวมทั้งการดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างเชื่อม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน และเพิ่มพูนทักษะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน