ประชุมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถปั๊มลำเลียงคอนกรีต

15/06/2021 | 4265
ประชุมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถปั๊มลำเลียงคอนกรีต
10 มิถุนายน 2564 ทางบริษัทพี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ประชุมและรับคำปรึกษาร่วมกันกับทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถปั๊มลำเลียงคอนกรีต