รถปั๊มคอนกรีต เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณรุ้ง แสงสีดา หัวหน้าแผนกบริการปั๊มคอนกรีต บริษัท พีเอสที ฯ เป็นวิทยากร" />

PST Group จัดอบรมหลักสูตร “ประสบการณ์ในงานบริการปั๊มคอนกรีต”

18/05/2021 | 2925
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทาง PST Group ได้จัดอบรมหลักสูตร ประสบการณ์ในงานบริการรถปั๊มคอนกรีต เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณรุ้ง แสงสีดา หัวหน้าแผนกบริการปั๊มคอนกรีต บริษัท พีเอสที ฯ เป็นวิทยากร