ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ CONCRETE PLACING

30/09/2019 | 2328
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ CONCRETE PLACING

BOOM จำนวน 1 ตัว เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม " ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี ข้อ 3 (3)

#เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยPST Group