PST Group ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.)

04/08/2019 | 3460
วันที่ 5 -9 สิงหาคม 2562 บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท พี แมชโปร จำกัด ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย