บทความหน้าที่ของ Encoder rotary

30/06/2017 | 209074


ENCODER ทำหน้าที่วัดความเร็ว ‘‘เหมือน SENSER ชนิดหนึ่ง” คอยเช็คตำแหน่ง และทิศทางการหมุนขององศา

เพื่อความแม่นยำ

         -           ไฟฟ้าในระบบปั๊มคอนกรีต EVERDIGM ประเภทปั๊ม Boom  รุ่นใหม่ได้นำอุปกรณ์  ENCODER มาติดตั้งกับ       

                                                  

         

ROTATION BOOM เพื่อคอยเช็คตำแหน่งขององศา และการหมุนของ Boom โดยตัว ENCODER จะคอยส่งรหัสแปลง

    สัญญาณไฟฟ้าออกมาที่จอแสดงผลเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสามารถมองเห็นการหมุนของ Boom

ที่จอแสดงผลได้ทันที และเมื่อ Boom Swing ไปในตำแหน่ง หรือทิศทางที่เราตั้งค่าไว้ (1 รอบ)

สัญญาณของตัว ENCODER จะทำหน้าที่สั่งให้     Relay ตัดการทำงานของ Boom และสั่งให้ Relay

ต่อสัญญาณแตรเตือน ว่าได้ Swing Boom ครบ 1 รอบตามต้องการแล้ว (ต้อง Swing กลับ) ตามต้องการ