ขั้นตอนการขันน๊อตล้อ

19/10/2017 | 305883

ตามปกติ  การขันน๊อตล้อ  จะต้องยึดหลัก  ตามค่าแรงขันในคู่มือรถรุ่นนั้นๆที่ออกแบบมา   แต่ในปัจจุบัน  มีการเปลี่ยน ล้อแม็ก  เปลี่ยนน๊อตล้อใหม่  ซึ่งค่าแรงขันน๊อตก็จะต้องเปลี่ยนตามไปด้วย  ตามค่าแรงขันของน๊อตที่ต้องการเปลี่ยนใหม่  ซึ่งผู้ผลิตจะบอกกับค่าแรงขันที่น๊อตรับได้  ติดที่กล่องบรรจุสินค้านั้นเอง