วิธีการใช้เกียร์ ZF 9 เกียร์ เดินหน้า

27/07/2017 | 355516

วิธีใช้เกียร์ ZF 9 เกียร์เดินหน้า

ตำแหน่งเกียร์ว่าง หรือ N จะอยู่ในระหว่างชุดเกียร์ 3 - 4 ในช่วงชุดเกียร์ต่ำ และในระหว่างชุดเกียร์ 5 - 6 ในช่วงชุดเกียร์สูง

วิธีการเปลี่ยนเกียร์

การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ ควรโยกคันเกียร์ด้วยอุ้งมือด้วยความนุ่มนวล ไม่ควรกำหัวคันเกียร์

การเข้าเกียร์ 1-2 ผลักคันเกียร์ไปทางซ้ายโยกคันเกียร์ไปข้างหน้าจะเป็นเกียร์ 1 ดึงคันเกียร์กลับมาข้างหลัง จะเป็นเกียร์ 2

การเข้าเกียร์ 3-4 เริ่มต้นจากปล่อยมือจากคันเกียร์ คันเกียร์ดีดกลับมาอยู่ตรงกลาง  ในตำแหน่งเกียร์ ว่าง หรือ N โยกคันเกียร์ ไปข้างหน้า จะเป็นเกียร์ 3 ดึงคันเกียร์มาข้างหลัง จะเป็นเกียร์ 4

การเปลี่ยนช่วงเกียร์ต่ำไปช่วงเกียร์สูง ให้ปลดคันเกียร์มาสู่ตำแหน่งเกียร์ ว่าง หรือ N ก่อน แล้วจึงใช้อุ้มมือ ตบคันเกียร์มาทางด้านขวา ไฟสัญญาณเตือนช่วงเกียร์ต่ำจะดับลง

การเข้าเกียร์ 5-6 เริ่มต้นจากปล่อยมือจากคันเกียร์ คันเกียร์ดีดกลับมาอยู่ตรงกลาง  ในตำแหน่งเกียร์ ว่าง หรือ N โยกคันเกียร์ ไปข้างหน้า จะเป็นเกียร์ 5 ดึงคันเกียร์มาข้างหลัง จะเป็นเกียร์ 6

การเข้าเกียร์ 7-8 ให้ผลักคันเกียร์ไปทางขวาสุด โยกคันเกียร์ ไปข้างหน้า จะเป็นเกียร์ 7 ดึงคันเกียร์มาข้างหลัง จะเป็นเกียร์ 8

การเข้าเกียร์ R-C คันเกียร์จะต้องอยู่ในช่วงเกียร์ต่ำ และรถจะต้องหยุดสนิท การเข้าเกียร์โดย ผลักคันเกียร์ไปทางซ้ายสุด โยกคันเกียร์ไปข้างหน้าจะเป็นเกียร์ R ดึงคันเกียร์กลับมาข้างหลัง จะเป็นเกียร์ Cข้อควรระวัง  ในการเข้าเกียร์
1. ควรออกรถด้วยเกียร์ 1 ทุกครั้ง
2. เกียร์ C หรือ เกียร์ ครอเลอร์ จะมีอันตราทดกำลังสูงพิเศษ ใช้สำหรับ ออกตัว กับรถที่การบรรทุกหนักมากๆ หรือ ขณะขับรถที่มีทางราดชันมากๆ
3. เมื่อต้องการจะเปลี่ยนกลุ่มช่วงเกียร์สูง ลงมา ช่วงเกียร์ต่ำ  ให้ชะลอรถและเลือกเกียร์ที่เหมาะสมกับความเร็วของรถที่ต่ำลง


วีดีโอประกอบอย่างละเอียด