PST Service Center ตรวจสอบปั้นจั่นตามกฏหมายกำหนดเพื่อความมั่นใจในการบริการของเรา

23/11/2016 | 5187


ภาพบรรยากาศการตรวจสอบปั้นจั่นตามกฏหมาย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ทื่ผ่านมา "เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และสุขชีวอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน" บริษัท พี เอส ที กรุ๊ป ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกครั้ง และมีความพร้อมเสนอสำหรับการให้บริการ


  • บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท พี แมชโปร จำกัด