เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้คนงาน

03/09/2015 | 7709


ได้เปรียบ ปั๊มคอนกรีต คนงาน
1. ความสะดวกรวดเร็ว เทได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปริมาณมากกว่า เทได้ช้าและปริมาณน้อย
2. แรงงาน ประหยัดแรงงาน เปลืองคนงานมาก ในการเทคอนกรีต จำนวนมากๆ และควบคุมยาก
3. การสิ้นเปลืองคอนกรีตโดยเปล่าประโยชน์ สิ้นเปลืองคอนกรีตน้อยกว่าเพราะไม่มีการหกหล่นระหว่างการขนส่ง แม้จะมีบางส่วนเหลือค้างบ้าง สิ้นเปลืองคอนกรีตมากกว่า เวลาขนส่งมีการหกหล่น เสมอ
4. ความสามารถในการเทคอนกรีต เทได้ทุกจุดของโครงสร้าง บางจุดของโครงสร้างเทลำบาก เช่น เสาสูง ๆ


เสียเปรียบ ปั๊มคอนกรีต คนงาน
1. ความเหมาะสมสำหรับงาน ไม่เหมาะสำหรับงานเล็กๆ เหมาะสำหรับงานเล็กๆ ทั่วไป เช่น บ้าน ห้องแถว ฯลฯ
2. ความสิ้นเปลืองซีเมนต์ ต้องใช้ส่วนผสมซีเมนต์มากกว่าปกติ ไม่ต้องผสมซีเมนต์เพิ่มจากปกติ
3. การเตรียมงาน ต้องเตรียมแบบไว้ล่วงหน้ามาก ๆ ไม่ต้องเตรียมแบบ ไว้ล่วงหน้าทีละมาก ๆ