ชุดชาร์ปคอเอสไปร์ EVERDIGM (ใช้กับปั้ม EVERDIGM)

Product Code:  P01-10291E
S/N:  H2060562A

ความโตด้านล่าง 11.90 เซนติเมตร
ความก้วางหน้าแปลน 13.00 เซนติเมตร
ความโตด้านใน 8.00 เซนติเมตร
ความกว้างของบ่า 10.80 เซนติเมตร
ความสูง 13.00 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898