ปล๊กตัวผู้16ช่อง 17-32

Product Code:  E02-0410
S/N:  243703009

ความยาว 5.60  เซนติเมตร
ความกว้าง 1.80  เซนติเมตร
ความสุง 3.00   เซนติเมตร
ช่อง 17-32

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898