ริงค์ล็อคท่อ Low pressure 4.5 mm

Product Code:  C03-00111
S/N:  06852008 ,D8011004

ความกว้างรอบนอกของริ้งล็อค 14.8 เซนติเมตร
ความกว้างรอบในของริ้งล็อค 14.1 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในริ้งล็อค 12.3 เซนติเมตร
ความหนาของปากริ้งล็อค 1.3 เซนติเมตร
ความสุงด้านในตัวริ้งล็อคถึงปากด้านใน 3.5   เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898