ประกับรัดท่อขันแน่นด้วยสลัก  ZX-K 5.5 (High Pressure)

Product Code:  C03-0009
S/N:  057329006, 051342005, 265984000,H2140026

ความยาวระหว่างหัวถึงท้ายประกับ 29 เซนติเมตร
ความยาวระหว่างตัวประกับ 20 เซนติเมตร
ควาวกว้างด้านในประกับ 15.2 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในร่องประกับ 2.7  เซนติเมตร
ความหนาด้านบนตัวประกับ 2.3  เซนติเมตร
ความหนาด้านในตัวประกับ 5  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898