ประกับรัดท่อขันแน่นด้วยน็อต SK-K 5.5 (Low Pressure)

Product Code:  C03-0004
S/N:  D4254

ความยาวระหว่างหัวถึงท้ายประกับ 26.5 เซนติเมตร
ความยาวระหว่างตัวประกับ 19.5 เซนติเมตร
ควาวกว้างด้านในประกับ  14 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในร่องประกับ 2.8  เซนติเมตร
ความหนาด้านบนตัวประกับ 2.4  เซนติเมตร
ความหนาด้านในตัวประกับ 5.7  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898