ประกับรัดท่อ SK-H 6.0 (Low Pressure)

Product Code:  C03-0002
S/N:  026499006

ความยาวระหว่างหัวถึงท้ายประกับ 28.5 เซนติเมตร
ความยาวระหว่างตัวประกับ 22 เซนติเมตร
ควาวกว้างด้านในประกับ  16 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในร่องประกับ 2.8  เซนติเมตร
ความหนาด้านบนตัวประกับ 2.4  เซนติเมตร
ความหนาด้านในตัวประกับ 6  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898