ข้องอSK 20 องศา EVERDIGM

Product Code:  C02-0002E
S/N:  26630052

ความยาวท่อด้านบน 16.5 เซนติเมตร
ความยาวท่อด้านล่าง 11.5 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 14.8  เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.3 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 1.4 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898