ท่อยาง 4 เมตร 2 หัว

Product Code:  C01-0009
S/N:  242838001
Size:  14.8 cm x 4 m

ความยาวท่อ 4 เมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 14.8 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.4 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 1.2 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898