กรองอากาศลูกใน Model.FL8JTKA Chassis NO.14387 Engine NO.JO8E-UEH22991 R/A

Product Code:  F02-0066

ความกว้าง 10.50  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 8.00  เซนติเมตร
ความสูง 42.70  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898