กรองอากาศเครื่องด้อยส์ลูกใน CF1200

Product Code:  F02-0059

ความกว้าง 12.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 10.00  เซนติเมตร
ความสูง 38.00  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898