กรองเครื่อง 8 DC.6D20-22 เล็ก,ใหญ่

Product Code:  F02-0004
S/N:  64356064358

ความกว้าง 13.50 เซนติเมตร
ความสูง 30.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 10.30  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898