TWISTER140 เป็นคอมเพรสเซอร์ พร้อมระบบ นิวเมติก สั่งการในการลำเลียงปูนผงร่วมกับไซโล ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก โดยมีระบบควบคุมแรงดัน สั่งการอัตโนมัติ โดย เครื่องจะสร้างแรงดันในไซโล 2 บาร์เพื่อดันให้ปูนผงไหลลงจากไซโลอย่างต่อเนื่องและส่งปูนผงทางท่อยาง DN50 ไปถึงจุดใช้งาน ระบบนิวเมติกอัตโนมัติตรวจเช็คการตันในสายและเคลียสายส่งอัตโนมัติ อีกทั้ง หากไฟดับ ก็มีระบบสำรองไฟเพื่อทำให้สายส่งปูนโล่งก่อนที่ระบบจะตัดการทำงาน และเมื่อไฟมาก็กลับมาทำงานได้ตามปกติ

อุปกรณ์มาตรฐาน
1. ฮ๊อปเปอร์ พร้อมถุงกรองชนิด 2 ถุง 1 ชุด
2. เซ็นเซอร์ และขายึดเซ็นเซอร์ สำหรับฮ๊อปเปอร์ 1 ตัว
3. สายไฟเซ็นเซอร์ 50 ม. พร้อมหัวเพาเวอร์ปลั๊ก 2 เส้น รวม 100 เมตร
4. สายยางลำเลียงปูนผง DN50 เส้นละ 20 เมตร 5 เส้น รวม 100 เมตร
5. สายไฟเพาเวอร์ปลั๊ก 40 เมตร 1 เส้น
6. ฐานส่งปูนวาล์วก้ามปู 1 ชุด
7. สายลม ต่อ Twister140 กับ ไซโล พร้อมหัวต่อเร็ว 3 เมตร 1 เส้น
8. สายลม ต่อ Twister140 กับ ฐานส่งปูน พร้อมหัวต่อเร็ว 3 เมตร 1 เส้น
9. สายลม ต่อ ช่องลำเลียงปูน พร้อมมือเสือ 3 เมตร 1 เส้น


ขั้นตอนการดำเนินงานเช่า
1. ลูกค้าติดต่อจองเครื่องลำเลียงปูนผง
2. ดำเนินการด้านการเปิดรหัสลูกค้า ดำเนินการด้านเอกสารงานเช่า
3. ดำเนินการชำระค่ามัดจำ และค่าเช่า
4. วันที่ 1 ทีมช่างบริการหลังการขาย IM เข้าส่งเครื่องเช่าที่หน้างาน ,อธิบายหลักการทำงาน,ส่วนประกอบของเครื่องและอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่อง - ไม่คิดค่าเช่า
5. วันที่ 2 ทีมช่างบริการหลังการขาย IM เข้าสอนการใช้งานเครื่องจักร และติดตามให้ผู้ใช้งานใช้เครื่องจักรจริง
6. กรณีเกิดปัญหา การใช้งาน เครื่องขัดข้อง ติดต่อ คุณ ภาคภูมิ 091-8188713 ,คุณ ภาวัต 098-2858020
7. ครบกำหนดการเช่าเครื่องจักร ทีมช่างบริการหลังการขาย IM เข้าเก็บเครื่องเช่า
8. ช่างบริการหลังการขายตรวจสอบความเรียบร้อย ชำรุด บกพร่อง และความครบถ้วนของอุปกรณ์ แจ้งพนักงานขาย แจ้งให้ลูกค้าทราบ
9. ดำเนินการชำระค่าสินค้าคงค้าง และ ค่ามัดจำ
10. ธุรการฝ่าย ทำคืนค่ามัดจำ คืน ภายใน 7 วัน หลังจากดำเนินงานข้อ 10 แล้วเสร็จ


อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 09 8275 9898
อัตราค่าบริการและเงื่อนไข
แบรนด์ : IMER
รุ่น : TWISTER140
ไฟฟ้า : 380โวลย์ / 50เฮิร์ท
อัตราลำเลียงปูนผง   :
140 คิว/ชั่วโมง หรือ 2,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
การสร้างแรงดันสูงสุด : 3.8 บาร์
ระยะส่งปูนมาตรฐาน  : 100 เมตร
น้ำหนักเครื่องรวมอุปกรณ์ : 260 กิโลกรัม
ระดับเสียง :
<92 dB(A)