ทีมช่างฝ่ายศูนย์บริการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ Placing Boom และขนส่งเพื่อเตรียมติดตั้งหน้างาน กรุงเทพมหานคร

4054

ทีมช่างฝ่ายศูนย์บริการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ Placing Boom และขนส่งเพื่อเตรียมติดตั้งหน้างาน กรุงเทพมหานคร


เตรียมความพร้อมจัดวางอุปกรณ์รอขนย้ายไปหน้างาน 


ขนย้ายแมสจากพื้นที่จัดเก็บเตรียมรอขนย้ายเข้าหน้างาน 


นำเครนยกแมสเข้าประจำที่รอขนย้าย 


ทีมช่างเตรียมความพร้อมจุดยึดต่าง ๆ รอประกอบท่อ 


ทีมช่างเตรียมความพร้อมจุดยึดต่าง ๆ รอประกอบท่อ ทีมช่างประกอบติดตั้งท่อ บนแมสเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งาน 


ทีมช่างนำแมสท่อนที่สองเข้าประจำจุดรอขนย้ายเข้าหน้างาน 


นำ Placing Boom วางบนรถเทรลเลอร์เตรียมขนย้าย 


รถเทรลเลอร์นำ Placing Boom ออกจากบริษัท พีแมชโปร เพื่อเตรียมวางประกอบติดตั้ง


บรรยากาศพื้นที่บริเวณหน้างานเขตกรุงเทพมหานคร