ถอยป้ายแดง เครื่องที่ 4 Koine4 ไฟ 3 เฟส ลูกค้าโชติกมล

20/11/2019 | 1985

หลังจากที่ ลูกค้าโชติกมล ออกป้ายแดง เครื่องพ่นปูนฉาบ Koine4 ไฟ 3 เฟส เครื่องที่ 3 ไปเมื่อสัปดาห์ที่ แล้ว มาต้น สัปดาห์แรกของ พ.ย. 62  ก็ถอยป้ายแดง เครื่องที่ 4 ครับ (ดีจริงจึงซื้อ ซ้ำ 3 ซ้ำ 4 และ ดีจริงจึงบอกต่อครับ)