ทีมช่างเชื่อม เตรียมความพร้อมบูธงานสถาปนิก 2017

5898


ช่างเชื่อมทำโครงสร้างเหล็กตามแบบ 


ช่างเชื่อมทำโครงสร้างเหล็กตามแบบ


ทีมช่างเชื่อมเข้าทำโครงสร้างบูธเหล็ก และชั้นวางอุปกรณ์ 


ทีมช่างประกอบผนังเข้ากับโครงสร้างเหล็ก 


ทีมช่างประกอบผนังเข้ากับโครงสร้างเหล็กรอทำสีและติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง


ทีมช่างประกอบผนังเข้ากับโครงสร้างเหล็กทั้งด้านในและด้านนอก


ทีมช่างประกอบผนังด้านนอกเข้ากับโครงสร้างเหล็ก


หัวหน้าทีมช่างตรวจสอบงานประกอบผนังเข้ากับโครงสร้างเหล็ก พร้อมวางแผนงานให้ทีมงานอื่นเข้าดำเนินการ


ชั้นวางอุปกรณ์หลังเชื่อมประกอบทำสีเสร็จ 


บูธ PST ดำเนินการโดยช่างมากฝีมือฝ่ายศูนย์บริการ และความร่วมมือกับหลายฝ่ายในบริษัท